menu
ikonalogo

Aktualizované požadavky na osvětlení na pracovišti

Aktualizované požadavky na osvětlení na pracovišti

Procházíte složku:
vše (107)
novější (6) | starší (100)
Složka: články
Datum:
Autor:
Zobrazeno: 1738×
Nálepky: profi normy

V roce 2022 vyšla aktualizace evropské normy ČSN EN 12464-1, která v Evropě nastavuje minimální hygienické limity pro umělé osvětlení v pracovních prostorech i nastavuje také minimální světelně technickou kvalitativní úroveň. Aktuální změny se dotýkají především tří oblastí: úpravy předepsaných osvětleností, doplněná kvalitativní úroveň osvětlení a nově zmíněné neobrazové účinky světla. Norma je v ČR zezávazněna nařízením vlády.

Z hlediska požadavků na osvětlenost je největší změnou nový mechanismus navýšení či snížení minimální úrovně osvětlenosti, pokud jsou splněny některé dodatečné podmínky (jde o tzv. upravenou osvětlenost). Jedná se o zvýšení osvětlenosti např. při velmi malém přístupu denního světla, náročném zrakovém úkolu či drahé nápravě chyb nebo naopak snížení osvětlenosti, pokud je zrakový úkol prováděn velmi krátkou dobu či s velkým kontrastem. Základní úrovně osvětleností jsou oproti předchozí verzi normy obvykle stejné, pouze s několika málo výjimkami – např. minimální osvětlenost školních učeben byla zvýšena z 300 lx na 500 lx. V několika případech došlo k rozšíření členění jednotlivých pracovních provozů.

Druh prostoru Minimální požadovaná osvětlenost Upravená osvětlenost Válcová osvětlenost
Chodby, schodiště, výtahy 100 lx 150 lx 50 lx
Šatny, sociální prostory, čekárny 200 lx 300 lx 75 lx
Kancelář 500 lx 1000 lx 150 lx
Učebny 500 lx 1000 lx 150 lx

Tabulka 1. Příklady požadavků na osvětlenost a válcovou osvětlenost vybraných prostorů

Novinkou je zapracování požadavků na jakost osvětlení. Ta se udává pomocí tzv. válcové osvětlenosti, která určuje „zaplněnost“ místnosti světlem - tedy dostatečná přítomnost horizontální i vertikální osvětlenosti. Norma nově předepisuje minimální úrovně válcové osvětlenosti pro jednotlivé druhy prostorů. V souvislosti s LED diodami koncentrujícími vysoký jas na malé ploše je v normě nově doplněno omezení maximálních jasů optických částí svítidel pro omezení oslnění.

Mimo řadu dílčích úprav norma zmiňuje i již několik let známé poznatky o neobrazových účincích světla na člověka. Jedná se zjednodušeně o vliv teploty chromatičnosti na aktivitu člověka v různých částech dne. Lze očekávat, že tato část normy bude v budoucnosti dále rozpracována včetně dalších navazujících požadavků.

Napsáno pro Zprávy ze SEVEn

 

Celé jméno:
Váš email:
Komentář:
Zaškrtněte, pokud nejste robot:

Nechť jsou komentáře věcné, bez vulgarit, bez reklam a podepsány celým jménem (uvedení emailu je dobrovolné). Nedodržení těchto pravidel může vést ke smazání komentáře. Maximální délka je 500 znaků (bajtů). Používejte pouze běžné znaky. Zapovězeny jsou značkovací jazyky (např. HTML).