menu
ikonalogo

Modernizace osvětlení v průmyslu

Modernizace osvětlení v průmyslu

Procházíte složku:
vše (107)
novější (74) | starší (32)
Složka: články
Datum:
Autor:
Zobrazeno: 4216×
Nálepky: profi průmysl LED výbojka LED svítidlo

průmyslové svítidloSoučasná světelná technika se doslova každým dnem mění v důsledku bouřlivého rozvoje LED osvětlení. Průmysl tento trend neminul a je vhodné znát specifika průmyslového osvětlení a nových LED svítidel.

Průmyslové objekty jako např. výrobní haly, sklady, venkovní prostranství mají z hlediska osvětlení několik významných specifik. Jedná se obvykle o prostory s vysokou výškou stropu nebo stožáru (obvykle 6-12 m i více). Pro osvětlení je potřeba tedy velké množství světla. Jedná se o pracovní prostory, na které se vztahují technické normy a požadavky na bezpečnost práce. V průmyslových prostorech je obvykle vysoká roční doba využití (obvykle dvousměnné provozy cca 4 000 hodin ročně, obvyklé jsou i nepřetržité provozy). V neposlední řadě se v těchto prostorech často můžeme setkat se zvýšenou prašností a vlhkostí. Tato zmíněná specifika kladou na osvětlení vysoké požadavky z hlediska funkčnosti, životnosti a odolnosti.

Nejčastěji se v průmyslových a skladových halách používají zavěšená výbojková svítidla s optikou schopnou v požadované míře osvětlit daný prostor (v praxi označované jako „hrnce“ či „high-bay“). Obvyklá jsou také přisazená výbojková svítidla, zářivková svítidla s hlubokozářícími reflektory či použití venkovních výbojkových svítidel. Charakter prostoru určuje také případné krytí svítidel proti vniknutí vlhkosti a prachu. Ve starších prostorech bývají nicméně svítidla nekrytá proti vlhkosti a pouze s mechanickou zábranou proti rozbití světelného zdroje. Po letech provozu např. v těžkém strojírenství není překvapivý výrazný úbytek světla v důsledku zašpiněných optických částí svítidel.

V průmyslových provozech se používají v současnosti výbojky (rtuťové, sodíkové nebo halogenidové) nebo lineární zářivky. Výbojky jsou nejčastěji ve variantách 250 W, 400 W a méně často i 1 000 W. Technologicky nejstarší a nejméně efektivní jsou rtuťové výbojky a lineární zářivky T12. Na tyto typy se již vztahuje evropské omezení prodeje kvůli jejich vysoké energetické náročnosti a z ekonomického hlediska je žádoucí takové osvětlení modernizovat. U dalších typů osvětlení je třeba při rozhodování o modernizaci zvážit technický stav a stáří osvětlení, požadavky současného provozu, ekonomiku apod. Např. v některých prostorech se užívají sodíkové výbojky, které mají velmi nízký index podání barev, a podle současné platné normy je nelze pro většinu průmyslových prostor využít.

Modernizace zastaralého osvětlení není pouhá výměna starého svítidla za nové. Naopak je to proces, který by měl zahrnovat analýzu současné situace, odborný návrh nové osvětlovací soustavy a poté teprve instalaci nových svítidel. Analýza současného stavu by měla v ideálním případě být součástí celkového energetického posouzení (např. energetický audit či nezávislá analýza). Odborný návrh nové osvětlovací soustavy by měl zahrnovat výpočet osvětlení pro předem stanovené požadavky vycházející z normy. Mezi tyto požadavky patří nejen úroveň osvětlenosti, ale také požadavky na rovnoměrnost, mezní hodnoty oslnění (zvláště důležité pro LED osvětlení), minimální index podání barev, podceňovaný výpočet udržovacího činitele a plán údržby (nereálně optimistické udržovací činitele mohou způsobit významné snížení intenzity osvětlení po několika letech provozu). Je rovněž potřeba najít vhodná svítidla z hlediska typu prostoru (úroveň zašpinění, vlhkost). Zvýšené krytí zvyšuje ve špinavých prostorech životnost osvětlovací soustavy (minimem by pro takové prostory mělo být krytí IP65). Rovněž je vhodné zvážit možnost využití regulačních prvků.

Součástí odborného návrhu nové osvětlovací soustavy je i výběr konkrétních svítidel. Stejně jako v jiných oborech se i v průmyslu začínají prosazovat řešení využívající světelné diody (LED). Nicméně ne pro všechny prostory je využití LED svítidel vhodné či doporučované. Zvláště specifické podmínky či značné světelné toky nabídku LED svítidel omezují, např. náhrady za 1000W výbojková svítidla nejsou v LED osvětlení běžná. Rozdílný je i přístup v označování doby života. U tradičního osvětlení (výbojky či zářivky) se uvažuje s dobou života světelných zdrojů, která se vyjadřuje jako průměrná (50 % vzorku je při dosažení doby života funkčních). Nefunkční světelné zdroje jsou vyměňovány individuálně či plán údržby určuje skupinovou výměnu světelných zdrojů po určitém čase (např. 2-4 roky). U LED svítidel se udává obdobně nefunkční vzorek po uplynutí určité doby. Mimo to se také udává pokles světelného toku. Např. L70B50 = 50 000 hodin znamená, že po dosažení této doby bude 50 % vzorku nefunkčních a dojde k poklesu světelného toku o 30 %. Nejlepší výrobky na trhu garantují L90B10 = 50 000 hodin (10% úbytek světelné toku a pouze 10 % nefunkčních svítidel po uplynutí uvedené doby). Není-li označeno procento nefunkčních vzorků, předpokládá se 50 %. Zvláště pro dvousměnné či nepřetržité provozy je doba života klíčová – 50 000 hodin znamená v nepřetržitém provozu necelých 6 let.

Mimo technické parametry je vhodné i ekonomické zhodnocení. U moderních LED systémů ušetříme na pravidelných výměnách světelného zdroje a jejich nákupu, neušetříme ale na pravidelném čištění, bez kterého se žádné osvětlení v průmyslu neobejde. Trh LED svítidel je stále v počátcích a při výběru LED osvětlení je vhodné žádat mimo odborný návrh také dostatečné garance a záruky, případně také vyměnitelné LED moduly. Trh je zaplaven řadou malých výrobců a dovozců s malými zkušenostmi. Při modernizaci osvětlení je potřeba klást nejen cenová kritéria, ale také kvalitativní kritéria.

Text byl v pozměněné podobě zveřejněn v periodiku Facility Manager

 

 

Celé jméno:
Váš email:
Komentář:
Zaškrtněte, pokud nejste robot:

Nechť jsou komentáře věcné, bez vulgarit, bez reklam a podepsány celým jménem (uvedení emailu je dobrovolné). Nedodržení těchto pravidel může vést ke smazání komentáře. Maximální délka je 500 znaků (bajtů). Používejte pouze běžné znaky. Zapovězeny jsou značkovací jazyky (např. HTML).