menu
ikonalogo

Náhrada zářivky LED trubicí

Náhrada zářivky LED trubicí

Procházíte složku:
vše (107)
novější (72) | starší (34)
Složka: články
Datum:
Autor:
Zobrazeno: 34712×
Nálepky: domácnosti profi LED trubice zářivka LED náhrady

Poznámka: Pro aktualizované informace k LED trubicím doporučujeme tento článek: Začátek konce zářivek. Jak je nahradit?

Lineární zářivky jsou jedním z nejčastějších typů světelných zdrojů. Jejich nízká cena, variabilita, dostupnost, nabídka na trhu a prověřenost časem jsou faktory, které vedly k jejich velké oblibě. Rozmach světelných diod s sebou brzy přinesl i náhrady za lineární zářivky v podobě tzv. LED trubic. První typy těchto světelných zdrojů nebyly příliš kvalitní, měnily výrazně vyzařování a obvykle vyžadovaly nepohodlný zásah do svítidla. Jak se situace změnila po několika letech, kdy LED trubice nabízí i zavedení výrobci světelných zdrojů? Krátký příspěvek si klade za cíl provést jednoduchý test náhrady lineární zářivky T8 včetně orientačního měření.

LED trubice

Tzv. LED trubice, tedy světelné diody umístěné v trubici pro náhradu lineárních zářivek, jsou dnes nabízeny v mnoha provedeních; a to jak s paticemi G13 pro náhradu T8 a T12 zářivek, tak s paticemi G5 pro náhradu T5 zářivek. Na trhu existují rovněž typy umožňující náhradu pro klasické elektromagnetické předřadníky i pro vysokofrekvenční elektronické předřadníky. V neposlední řadě jsou nabízeny typy s průhledným plastem či s matným difuzním plastem s méně směrovým světlem. LED trubice lze sehnat v mnoha typech výkonů a světelných toků. Tento světelný tok je nicméně obvykle výrazně nižší než u lineárních zářivek. Např. obvyklá 36W zářivka T8 má světelný tok cca 3 300 lm, LED trubice pro její náhradu mají příkon nejčastěji 16-20 W a světelný tok 1 600 – 2 000 lm.

    Příkon (W) Světelný tok (lm)
T8 / G13 / 60 cm lineární zářivka 18 1 300
LED trubice 8-9 900 - 1 000
T8 / G13 / 120 cm lineární zářivka 36 3 300
LED trubice 16-20 1 600 - 2 000
T8 / G13 / 150 cm lineární zářivka 58 5 200
LED trubice 20-27 2 400 - 2 900

Obvyklé parametry lineárních zářivek a nahrazujících LED trubic

Náhrada za lineární zářivky

Jak je možné nahradit světelný tok 3 300 lumenů polovinou? Princip náhrady spočívá ve směrovosti světelných diod. Světlo LED trubic se méně odráží ve svítidle a svítí pouze daným (požadovaným) směrem. Tato náhrada není nicméně dokonalá, neboť existující svítidla jsou navržena pro provoz s lineárními zářivkami. Při takto výrazné změně světelného zdroje lze tedy předpokládat zhoršení kvality osvětlení. Záleží na původním svítidle a na nové LED trubici, nicméně obvykle je možné pozorovat zmenšení rovnoměrnosti osvětlení – zjednodušeně: svítidlo s LED trubicí svítí více pod sebe a méně do stran. Výrobci LED trubic jsou si tohoto hendikepu vědomi a obvykle se snaží zvýšit vyzařovací úhel (dnes až 160°) a nabízejí mléčné/matné trubice s více difuzním světlem.

Lineární zářivky pracují s předřadníkem upravujícím napájení, obvykle vysokofrekvenční elektronický nebo elektromagnetický se startérem. LED trubice mají svůj vlastní integrovaný předřadník a obvykle je potřeba alespoň malý zásah do původního zapojení. První typy LED trubic vyžadovaly kompletní odinstalaci předřadníku a nové zapojení LED trubice, což způsobovalo bezpečnostní problémy a problémy se zárukou. Většina dnešních typů pro elektromagnetické předřadníky se startérem (označují se EM) vyžaduje pouze zapojení tzv. LED startéru. Moderní LED trubice určené pro elektronické předřadníky (označují se HF) stačí jen vyměnit bez jakéhokoliv dalšího zásahu.

Přemostění startéru tzv. LED startérem, který obvykle obsahuje pouze pojistku

Test dvou LED trubic a orientační měření

Pro test byla zvolena náhrada 120 cm lineární zářivky v obvyklém mřížkovém svítidle nad pracovištěm za dva typy LED trubic: zástupce tradičního výrobce světelných zdrojů Osram (typ ST8-HV4 20 W/840 1200 mm) a zástupce českého výrobce Tesla (typ COM technologie, T8, G13, 16 W 4 000K mléčná 1 840 lm). Parametry původního světelného zdroje i nahrazovaných světelných zdrojů jsou v tabulce. Je třeba dodat, že původní lineární zářivka byla nepoužívaná, nicméně s poněkud menším jmenovitým světelným tokem, než který je běžný pro 120cm 36W zářivky. K tomuto rozdílu je přihlédnuto v závěru.

Typ zářivka MASTER TL-D Eco TESLA LED trubice matná Osram ST8-HV4
Světelný tok 2 650 lm 1 840 lm 1 700 lm
Příkon 32 W 16 W 20 W
Teplota chromatičnosti 3 000 K 4 000 K 4 000 K
Vyzařovací úhel 360° 120° 150°
Měrný výkon 82,8 lm/W 115 lm/W 85 lm/W
Doba života 15 000 h 40 000 h 30 000 h
Počet spínacích cyklů n/a neuvedeno 200 000
Index podání barev 85 ≥80 >80
Účiník n/a 0,8 0,9

Přehled základních parametrů

 

Odshora: zářivka Philips 32 W, LED Osram 20 W, LED Tesla 16 W

Orientační měření bylo provedeno pouze pro posouzení změny osvětlenosti při provozu jednoho svítidla s jedním světelným zdrojem. Osvětlenost byla měřena v síti bodů ve výšce pracovního stolu a pokrývala cca třetinu místnosti. Síť bodů zahrnovala místa, kde již největší příspěvek světla lze očekávat od jiného svítidla a lze tak lépe zhodnotit rovnoměrnost. Všechny hodnoty byly změřeny 2x. Výsledky měření jsou uvedeny v tabulce. Zběžně lze říci, že v tomto konkrétním případě došlo jen k malému zmenšení rovnoměrnosti a osvětlenost se u Osram trubice o 12 % snížila a u Tesla trubice o 2 % zvýšila. Při použití obvyklé 36W lineární zářivky se světelným tokem 3 300 lm lze nicméně předpokládat snížení osvětlenosti o cca 10-20 %.

  zářivka MASTER TL-D Eco TESLA LED trubice matná 120° Osram ST8-HV4 matná150°
Průměrná
osvětlenost
Em (lx)
126 128 111
Minimální
osvětlenost
Emin (lx)
72 71 64
Maximální
osvětlenost
Emax (lx)
180 187 160
Rovnoměrnost
Emin/Em (-)
0,57 0,55 0,57
Emin/Emax (-) 0,40 0,38 0,40

Výsledky orientačního měření

Ekonomika

Ekonomické posouzení výhodnosti náhrady závisí především na ceně elektrické energie, ceně LED trubic a době provozu. Cena LED trubic byla: Osram 327 Kč a Tesla 660 Kč bez DPH. Následující kalkulace je spíše pro nižší cenu 400 Kč, průměrný příkon původní zářivky i s předřadníkem 43 W a příkon nové trubice 20 W. V tabulce jsou zahrnuty náklady na obnovu, tedy jsou započítané poměrné roční výdaje na pořízení světelných zdrojů (průměrně doba života 35 000 h). Teoretická úspora nákladů na obnovu díky 3-4 násobné době života LED trubic není výrazná. Může hrát roli pouze v případě domácího použití, kdy je maloobchodní cena lineární zářivky velmi vysoká.

  Roční provoz (hodin za rok)
Cena elektřiny (Kč/kWh) 1 000 2 000 4 000 6 000 8 760
1,0 25,7 12,8 6,4 4,3 2,9
1,5 14,8 7,4 3,7 2,5 1,7
2,0 10,4 5,2 2,6 1,7 1,2
2,5 8,0 4,0 2,0 1,3 0,9
3,0 6,5 3,2 1,6 1,1 0,7
3,5 5,5 2,7 1,4 0,9 0,6
4,0 4,7 2,4 1,2 0,8 0,5

Tabulka návratností pořízení LED trubice (v rocích)

Z tabulky vyplývá, že se LED trubice vyplatí jako přímá náhrada zejména pro provozy nad 4 000 hodin ročně. V tabulce jsou vyznačeny doby návratnosti do 5 let. Návratnosti jsou samozřejmě značně ovlivněny cenou LED trubice. Pro levné (a pravděpodobně i méně kvalitní) LED trubice s cenami okolo 200 Kč se lze dostat na úspory i v domácím prostředí s nízkou dobou ročního provozu a s dražší elektrickou energií.

Kdy má tedy smysl zářivky vyměnit za LED trubice?

Závěry se týkají zejména výše uvedeného uspořádání s náhradou 36W lineární zářivky za matnou LED trubici. Většina závěrů bude pravděpodobně podobná i pro další T8 zářivky (výkony 18 a 58 W), nicméně je nelze vztáhnout na náhradu moderních T5 zářivek, které jsou účinnější.

Samotná náhrada lineárních zářivek za LED trubice je velmi jednoduchá a nepředstavuje problém. Světelné podmínky po nahrazení závisí značně na kvalitě a parametrech konkrétní LED trubice a na původním svítidle. Při použití matných LED trubic v běžných svítidlech lze předpokládat pravděpodobně pouze menší změny. S přihlédnutím na ekonomický smysl náhrady lze tak LED trubice doporučit do dvou skupin prostorů. Zaprvé do domácích prostor, kde je významná roční doba provozu (nad 3 000 hodin ročně) – dílny, garáže apod. Zadruhé do průmyslových prostor s významnou roční dobou využití, kde pouhá výměna světelného zdroje neohrozí bezpečnost provozu a komfort – technické prostory, chodby, venkovní orientační osvětlení, chladicí prostory (obyčejné zářivky svítí v zimě méně) apod.

V komerčních a průmyslových prostorech je při použití LED trubic důležité dodržení požadavků normy – mimo osvětlenosti a rovnoměrnosti je nutné dbát na mezní hodnoty oslnění a změnu plánu údržby. Náhrada za LED trubici může zvýšit riziko oslnění, což je pro některé provozy limitujícím faktorem, a může snížit bezpečnost provozu. Delší doba života světelných diod ovlivňuje také plán údržby a původně navržená udržovaná osvětlenost nemusí být po nějaké době dodržena. Pokud již nad LED trubicemi váháte i v komerčních a průmyslových prostorech, je vždy vhodné provést důkladný test včetně měření před a po instalaci. Zvláště v profesionálním použití je nicméně často jednodušší kompletní modernizace osvětlení.

 Kdy zvážit výměnu původní T8 zářivky:
 • Svítíte venku nebo v chladnějších prostorech.
 • Nezáleží vám na požadavcích daných normou.
 • Svítíte často nebo pořád.
 • Máte drahou elektrickou energii.
 • Nakupujete lineární zářivku za maloobchodní cenu.
 • Velmi často zapínáte (hledejte vysoký počet spínacích cyklů).
 • Svítidlo je velmi těžko přístupné a výměna zářivky stojí značné úsilí.
 • Potřebujete úspory bez ohledu na komfort.
 • Nebojíte se experimentovat.
 Kdy je vhodnější T8 zářivku nevyměňovat:
 • Svítidlo je součástí většího celku a nejste si jisti, co náhrada způsobí (zejména kanceláře a průmyslové provozy).
 • Používáte atypická a designová zářivková svítidla.
 • Stmíváte.
 • Chcete se vyhnout zvýšenému oslnění.
 • Nechcete podstoupit nové schvalovací řízení na krajské hygienické stanici.
 • Plánujete celkovou modernizaci osvětlení.
 • Původní svítidla jsou ve špatném stavu.
 • Svítíte málo.

V případě, že jste dospěli k závěru, že pro vás LED trubice mají smysl, je vhodnější hledat následující parametry:

 • matné trubice, nikoliv průhledné,
 • co nejvyšší úhel vyzařování – 150° a více,
 • co nejvyšší světelný tok pro danou délku trubice,
 • důvěryhodný výrobce.

Další informace:

 


Komentáře:

Vladimír Stránský (timecorp@email.cz), 14. srpna 2020, 16:32
Co je jako na ceně podezřelé? Ne každý je zloděj a má 300%marži✊

Michal Staša (michal.stasa@svetloblog.cz), 28. ledna 2019, 12:52
To jako vážně. Podívejte se na datum napsání článku. Jinak vaše udávaná cena je poněkud podezřelá.

Vladimír Stránský (timecorp@email.cz), 23. ledna 2019, 16:01
Cena LED trubic byla: Osram 327 Kč a Tesla 660 Kč bez DPH???? To jako vážně? Prodávám svítidlo IP 65 komplet s 2 trubicemi 20w,2000lm,6500K za 450 Kč čistá cena........

Michal Staša (michal.stasa@svetloblog.cz), 26. listopadu 2016, 18:19
Díky za komentář. Doplním to s plánovanou aktualizací článku.

Petr Vojta (109@centrum.cz), 18. listopadu 2016, 10:05
Opomenul jste "drobnost": Každé svítidlo musí mít podle zákona č. 22/1997 prohlášení o shodě. Při jakýchkoliv změnách, které nebyly výrobcem přímo schváleny, pozbývá platnost a odpovědnost za provozní spolehlivost a bezpečnost přechází na provozovatele. Je nezbytné provést novou certifikaci upraveného svítidla, což není levná záležitost.

Celé jméno:
Váš email:
Komentář:
Zaškrtněte, pokud nejste robot:

Nechť jsou komentáře věcné, bez vulgarit, bez reklam a podepsány celým jménem (uvedení emailu je dobrovolné). Nedodržení těchto pravidel může vést ke smazání komentáře. Maximální délka je 500 znaků (bajtů). Používejte pouze běžné znaky. Zapovězeny jsou značkovací jazyky (např. HTML).