menu
ikonalogo

Výpočtový nástroj energetické náročnosti

Výpočtový nástroj energetické náročnosti

Procházíte složku:
vše (107)
novější (62) | starší (44)
Složka: články
Datum:
Autor:
Zobrazeno: 4027×
Nálepky: profi normy energie audit

Výpočtový nástroj zjednodušuje použití normy ČSN EN 15193 a tím zrychluje určení spotřeby osvětlení a potažmo měrného ukazatele LENI.

Přejít na výpočtový nástroj energetické náročnosti osvětlení

Energetická náročnost osvětlení

V praxi energetických specialistů (energetické audity, posudky, průkazy energetické náročnosti budov) se přesnější výpočet energetické náročnosti osvětlení řeší pouze výjimečně. Důvodem je obvykle nízký podíl spotřeby osvětlení na celkové spotřebě a fakt, že osvětlovací soustavy nemívají vlastní podružné měření. Energetické audity a posudky často slouží především k posouzení opatření zabývající se vytápěním, vzduchotechnikou, regulací apod. a osvětlení je na okraji zájmu. Pokud je energetická náročnost osvětlení vůbec řešena, je určena jako pouhý součin příkonu a doby provozu. Díky nedávné podpoře modernizace osvětlení v rámci OP PIK se častěji začala objevovat opatření zaměřená na osvětlení a je tak důležité věrně a porovnatelně určit současnou spotřebu osvětlení.

ČSN EN 15193

Evropská norma ČSN EN 15193 z roku 2007 poskytuje metodologii pro stanovení energetických požadavků na osvětlení v budovách (projektovaných i stávajících). Norma je především určena pro stanovení měrného ukazatele LENI (Lighting Energy Numeric Indicator), který je vhodný pro porovnání budov stejného typu, certifikaci apod. a udává spotřebu osvětlení na m2 za rok. Pomocí normy se určuje také celková spotřeba osvětlení, která je důležitá mimo jiné pro energetické audity či posudky. Norma je také základem při určení spotřeby osvětlení v rámci průkazu energetické náročnosti budov (PENB).

Pro určení energetické náročnosti osvětlení norma ČSN EN 15193 využívá (zjednodušeně) následující parametry:

  • příkon osvětlovací soustavy,
  • ztrátový příkon (nouzové osvětlení a řídicí systémy),
  • doba provozu s a bez denního světla,
  • činitel závislosti na denním světle,
  • čintiel závislosti na obsazení,
  • činitel konstantní osvětlení.

Příkony osvětlovací soustavy se mají určit měřením nebo výpočtem, což je často v praxi jediná možnost. Norma specifikuje určení energetické náročnosti dvěma možnými metodami: rychlou a podrobnou. Rychlá metoda především slouží k celkovému posouzení, pokud nejsou známy detaily, a slouží k porovnání se směrnými mezními hodnotami. Podrobná metoda je zaměřena pouze na části budovy – zóny, které sdružují typové prostory, a podává detailní návod pro určení jednotlivých činitelů.

Pro české prostředí existuje technická normalizační informace TNI 73 0327, která normu doplňuje. Zejména určení činitele závislosti na denním osvětlení je pomocí TNI 73 0327 jednodušší a celkový výpočet zrychluje.

Výpočtový nástroj

Výpočtový nástroj pro určení energetické náročnosti osvětlení v budovách na Světloblogu spojuje ČSN EN 15193 a TNI 73 0327 a nabízí poměrně rychlou možnost výpočtu při zachování požadavků normy. Ačkoliv je ve výpočtovém nástroji dostupná nápověda, je před použitím vhodné se seznámit s normou ČSN EN 15193 i TNI 73 0327. Hodnoty spotřeb vycházející z rychlé metody jsou poměrně vysoké a je doporučeno využít metodu podrobnou. Výpočet podrobné metody ve výpočtovém nástroji je omezen na jednu zónu a výsledky se neukládají. Pro určení celkové spotřeby pomocí podrobné metody je potřeba výpočet opakovat a výsledky zaznamenat.

Přejít na výpočtový nástroj energetické náročnosti osvětlení

Další zdroje

Ing. Karel Dvořáček – Energetické požadavky na osvětlení podle ČSN EN 15193 (PDF)

 

Celé jméno:
Váš email:
Komentář:
Zaškrtněte, pokud nejste robot:

Nechť jsou komentáře věcné, bez vulgarit, bez reklam a podepsány celým jménem (uvedení emailu je dobrovolné). Nedodržení těchto pravidel může vést ke smazání komentáře. Maximální délka je 500 znaků (bajtů). Používejte pouze běžné znaky. Zapovězeny jsou značkovací jazyky (např. HTML).