menu
ikonalogo

Změny v českých právních předpisech v roce 2024

Změny v českých právních předpisech v roce 2024

Procházíte složku:
vše (108)
novější (0) | starší (107)
Složka: články
Datum:
Autor:
Zobrazeno: 321×
Nálepky: profi normy právo

Závaznost hlavních světelně technických norem je v českém prostředí především dána dvěma právními předpisy:

 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci – základní hygienické minimum pro pracoviště včetně osvětlení;
 • Vyhláška 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých – hygienické mimimum pro prostory určené pro děti.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Prvně uvedený právní předpis, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., byl novelizován nařízením vlády č. 330/2023 Sb. a od počátku roku 2024 platí několik změn s dopadem na hygienické limity osvětlení (jedná se o paragraf 45). Novela obsahuje především tyto změny:

 • Reflektování nové evropské normy ČSN EN 17037 Denní osvětlení budov, dochází tedy ke komplexní úpravě požadavků na kvalitu denního osvětlení včetně sjednocení terminologie dle nové normy. Požadavky preferují metodu 1 – využití cílového činitele denní osvětlenosti DT, nikoliv metodu 2 stanovením hladin osvětlenosti ET.
 • Požadavky odkazují nově na elektrické osvětlení, ne na umělé osvětlení.
 • Pro pracoviště s trvalou prací byl zaveden požadavek na minimální rovnoměrnost osvětlení Uo>0,4.
 • Pro pracoviště osvětlované sdruženým osvětlením se svislými a šikmými osvětlovanými otvory (okna) byl zvýšen požadavek pro umělé (elektrické) osvětlení z 200 lx na 300 lx (udržovaná osvětlenost).
 • Snaha zpřísnit možnost zřizovat pracoviště s trvalou prací, na kterém nemohou být splněny hodnoty pro denní ani sdružené osvětlení.
 • Velmi detailní a přísný je odstavec 4. Hodnoty se ověřují dle návrhu osvětlení včetně výpočtu. Po realizaci projektu provede vždy měření akreditovaná laboratoř.
 • Byl také zdůrazněn požadavek na činitel oslnění RUG, který musí být součástí návrhu osvětlení. Vyhodnocuje se pro sedící osobu ve výšce 1,2 m a pro stojící osobu ve výšce 1,7 m.
 • Barevný tón světla musí být v prostorech s trvalou prací být neutrálně bílý (3300-5300 K), pro pracovní prostory se zvláštními nároky chladně bílý (nad 5300 K). Poznámka autora: v kancelářích by tedy nemělo být osvětlení 3000 K, které bývá běžné.
 • Nově je zmíněn činitel údržby, který by měl být dodán včetně plánu údržby.
 • Nově jsou rozdělena venkovní pracoviště bez a s trvalou prací.
 • Výčet odkazovaných norem je doplněn o všechny relevantní normy (ČSN EN 17037, ČSN EN 12665, ČSN 36 0020, ČSN EN 12464-1 a 2, ČSN 360011-1 a 4, ČSN EN 13201-1 až 4 a mezi odkazovanými normami je také i česká ČSN P 36 0455 určena k ověření).

Vyhláška č. 410/2005 Sb.

Vyhláška 410/2005 se týká hygienických limitů pro prostory určených pro děti (školy, školky apod.) a v současnosti je připravována novelizace v podobném duchu jako již novelizované nařízení vlády 361/2007. Jedná se tedy reflektování nové evropské normy ČSN EN 17037 a dochází k úpravě požadavků na kvalitu osvětlení pobytových prostor.

Text připraven jako podklad pro Zprávy ze SEVEn

 

Celé jméno:
Váš email:
Komentář:
Zaškrtněte, pokud nejste robot:

Nechť jsou komentáře věcné, bez vulgarit, bez reklam a podepsány celým jménem (uvedení emailu je dobrovolné). Nedodržení těchto pravidel může vést ke smazání komentáře. Maximální délka je 500 znaků (bajtů). Používejte pouze běžné znaky. Zapovězeny jsou značkovací jazyky (např. HTML).