menu
ikonalogo

Dva dotační tituly pro veřejné osvětlení

Dva dotační tituly pro veřejné osvětlení

Procházíte složku:
vše (108)
novější (39) | starší (68)
Složka: články
Datum:
Autor:
Zobrazeno: 2474×
Nálepky: veřejné osvětlení VO profi

Od 1. 9. 2018 existují dokonce dva druhy dotací na veřejné osvětlení:

 • tradiční program EFEKT od Ministerstva průmyslu a obchodu,
 • Národní program Životní prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí pro obce v CHKO.

Program EFEKT

Jedná se o opatření 1A a rozpočet programu na rok 2019 je 150 mil. Kč.

Několik základních údajů:

 • maximální výše podpory: 2 mil. Kč,
 • maximální výše podpory: 50 %,
 • podání žádostí: do 31.10.2018,
 • hlavní kritéria:
  • podíl uspořené energie na celkové spotřebě MAX (35 %),
  • podíl způsobilých výdajů na úsporu MIN (35 %),
  • teplota chromatičnosti 2700 K a méně ANO/NE (20 %),
  • způsobilé výdaje v poměru na 1 světelný bod MIN (15 %).
 • k žádosti je potřeba doložit především:
  • energetický posudek,
  • kopie části pasportu,
  • zatřídění komunikací dle normy,
  • projektová dokumentace minimálně v rozsahu položkového rozpočtu v požadované struktuře s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje,
  • popis stávajícího stavu VO a realizace opatření na předepsaném formuláři.

Více na webu MPO EFEKT a ve výzvě (PDF). Nově je dostupný také Metodický pokyn pro žadatele (PDF).

Program NPŽP

Předmětem podpory je rekonstrukce či úprava soustav veřejného osvětlení v obcích, jejichž katastrální území zasahuje na území chráněných krajinných oblastí a zároveň počet obyvatel je menší než 100 tisíc.

Alokace: 30 mil. Kč

Kdo může žádat

Níže uvedené subjekty, které vlastní nebo provozují soustavu veřejného osvětlení:

 • Obce a městské části
 • Příspěvkové organizace zřizované obcí nebo městskou částí
 • Obchodní korporace se 100% podílem obce nebo městské části

Seznam obcí v CHKO

Výše příspěvku

Nejvýše 2 miliony Kč na jeden projekt.

Maximální míra podpory na jeden projekt je 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 1. 9. 2018

Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2018

Ukončerní realizace podpořených projektů:  31. 12. 2021

Podmínky pro získání dotace

 • Dodržení přijatelné míry světelného znečištění.
 • Zvýhodněny budou žádosti, které v celém rekonstruovaném úseku osadí svítidla s teplotou chromatičnosti maximálně 2700 kelvinů a se zaměřením světla do dolního poloprostoru.
 • Bližší podmínky v textu výzvy.

Detaily výzvy

 

Celé jméno:
Váš email:
Komentář:
Zaškrtněte, pokud nejste robot:

Nechť jsou komentáře věcné, bez vulgarit, bez reklam a podepsány celým jménem (uvedení emailu je dobrovolné). Nedodržení těchto pravidel může vést ke smazání komentáře. Maximální délka je 500 znaků (bajtů). Používejte pouze běžné znaky. Zapovězeny jsou značkovací jazyky (např. HTML).