menu
ikonalogo

Právní předpisy a normy v osvětlení

Právní předpisy a normy v osvětlení

Seznam dokumentů si neklade za cíl být úplný. V následujícím výčtu tedy nejsou všechny právní předpisy a normy, ale především ty nejčastěji používané a zmiňované. Především nejsou uvedeny normy týkající osvětlení dolů, letišť, železnice, automobilů, apod. Normy uvedené kurzívou jsou již neplatné.

Právní předpisy v ČR

Obecné normy vztahující se k osvětlení

 • ČSN ISO 80000-7 Veličiny a jednotky - Část 7: Světlo
 • ČSN IEC 50(845) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 845: Osvětlení
 • ČSN IEC 60050-845 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 845: Osvětlení
 • ČSN EN 12665 Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení
 • ČSN EN 62504 Všeobecné osvětlování - LED světelné zdroje a jejich příslušenství - Termíny a definice

Vnitřní osvětlení

 • ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory, únor 2022
 • ČSN 73 4301 Obytné budovy
 • ČSN 36 0450 Umělé osvětlení vnitřních prostorů (již neplatná)

Energetická náročnost

 • ČSN EN 15193-1+A1 Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení - Část 1: Specifikace, modul M9
 • ČSN CEN/TR 15193-2 Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15193-1, modul M9
 • ČSN 73 0331-1:2020 Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet - Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data
 • TNI 73 0327 Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení

Venkovní a veřejné osvětlení

 • ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory
 • ČSN CEN/TR 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Návod pro výběr tříd osvětlení
 • ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky
 • ČSN EN 13201-3 Osvětlení pozemních komunikací - Část 3: Výpočet
 • ČSN EN 13201-4 Osvětlení pozemních komunikací - Část 4: Metody měření
 • ČSN EN 13201-5 Osvětlení pozemních komunikací - Část 5: Ukazatelé energetické náročnosti
 • ČSN EN 40-1 Osvětlovací stožáry. Část 1: Termíny a definice
 • ČSN EN 40-2 Osvětlovací stožáry - Část 2: Obecné požadavky a rozměry
 • ČSN 360459 Omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení

Další prostory

 • ČSN EN 12193 Světlo a osvětlení - Osvětlení sportovišť
 • ČSN P CEN/TS 16163 Ochrana kulturního dědictví - Směrnice a postupy pro výběr vhodného osvětlení do expozice
 • ČSN 33 2420 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v divadlech a jiných objektech pro kulturní účely
 • ČSN 36 0088 Osvětlování v zemědělských závodech (neplatná)
 • ČSN 36 0451 Umělé osvětlení průmyslových prostorů (neplatná)

Nouzové osvětlení

 • ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení
 • ČSN EN 50172 ed. 2 Systémy nouzového únikového osvětlení

Denní a sdružené osvětlení

 • ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení
 • ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky
 • ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov
 • ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol
 • ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov
 • ČSN EN 17037 Denní osvětlení budov

Svítidla a světelné zdroje

 • ČSN EN 62717 LED moduly pro všeobecné osvětlování - Výkonnostní požadavky
 • ČSN EN 62722-2-1 ed. 2 Vlastnosti svítidel - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro LED svítidla
 • ČSN EN IEC 62031 ed. 2 LED moduly pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost
 • ČSN EN 62922 Organické LED panely (OLED) pro všeobecné osvětlování - Výkonnostní požadavky
 • ČSN EN IEC 63146 LED součástky pro všeobecné osvětlování - Údajový list
 • ČSN EN 62707-1 Klasifikace LED světelných zdrojů podle chromatičnosti - Část 1: Obecné požadavky a oblast bílé barvy
 • ČSN EN 62776 Dvoupaticové LED světelné zdroje konstruované jako náhrada zářivek - Požadavky na bezpečnost
 • ČSN EN 61231 Mezinárodní systém označování světelných zdrojů (ILCOS)
 • ČSN EN 60064 Žárovky pro domácnosti a obdobné osvětlovací účely - Požadavky na provedení
 • ČSN EN 60432-1 ed. 2 Žárovky - Požadavky na bezpečnost - Část 1: Žárovky pro všeobecné osvětlení pro domácnost a obdobné osvětlovací účely
 • ČSN EN 60432-2 ed. 2 Žárovky - Požadavky na bezpečnost - Část 2: Halogenové žárovky pro všeobecné osvětlení pro domácnost a obdobné osvětlovací účely
 • ČSN EN 62035 ed. 2 Výbojové světelné zdroje (kromě zářivek) - Požadavky na bezpečnost
 • ČSN EN 60081 Zářivky pro všeobecné osvětlování - Požadavky na provedení
 • ČSN EN 60968 ed. 2 Zářivky s integrovanými předřadníky pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost
 • ČSN EN 60969 Zdroje světla s integrovanými předřadníky určené pro všeobecné osvětlování. Výkonnostní požadavky
 • ČSN 36 0340-1 IEC 61-1 Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla
 • ČSN 36 0340-2 IEC 61-2 Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky
 • ČSN EN IEC 60238 ed. 5 Objímky s Edisonovým závitem pro světelné zdroje
 • ČSN EN 60983 Trpasličí žárovky
 • ČSN EN 60630 Maximální obrysy pro žárovky

Měření osvětlení

 • ČSN 36 0010 Měření světla. Kmenová norma
 • ČSN 36 0011-1 Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení
 • ČSN 36 0011-2 Měření osvětlení prostorů - Část 2: Měření denního osvětlení
 • ČSN 36 0011-3 Měření osvětlení prostorů - Část 3: Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů
 • ČSN 36 0011-4 Měření osvětlení prostorů - Část 4: Měření umělého osvětlení venkovních prostorů
 • TNI IEC/TR 61547-1 Zařízení pro všeobecné osvětlování - EMC požadavky odolnosti - Část 1: Objektivní světelný flikrmetr a metoda zkoušení odolnosti proti kolísání napětí
 • TNI IEC/TR 63158 Zařízení pro všeobecné osvětlování - Objektivní metoda pro zkoušení stroboskopických jevů u osvětlovacích zařízení

Ostatní

 • ČSN P ISO/CIE TS 22012 Světlo a osvětlení - Stanovení udržovacího činitele - Pracovní postup
 • ČSN P CEN/TS 17165 Světlo a osvětlení - Postup při návrhu osvětlovací soustavy
 • TNI 36 0450 Rušivé oslnění při osvětlení vnitřních prostorů
 • TNI 36 0451 Údržba vnitřních osvětlovacích soustav
 • ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení
 • ČSN 33 2000-6 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize
 • ČSN 36 0008 Oslnění, jeho hodnocení a zábrana (neplatná)
 • TNI CEN/TR 16791 Hodnocení nevizuálních účinků záření přijatého zrakem člověka

Motorová/silniční vozidla, železnice

 • ČSN EN IEC 60809 ed. 3 Světelné zdroje pro silniční vozidla - Rozměrové, elektrické a světelné požadavky
 • SŽDC E11 Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC
 • ČSN EN 13272-1 Drážní aplikace - Elektrické osvětlení v kolejových vozidlech veřejných dopravních systémů - Část 1: Železnice
 • ČSN EN 13272-2 Drážní aplikace - Elektrické osvětlení v kolejových vozidlech veřejných dopravních systémů - Část 2: Městské dráhy
 
Aktualizace: říjen 2023