menu
ikonalogo

Výpočet udržovacího činitele vnitřní osvětlovací soustavy

Výpočet udržovacího činitele vnitřní osvětlovací soustavy

Kliknutím na reklamu přispějete na provoz blogu několika korunami


Reklama


Udržovací činitel vnitřní osvětlovací soustavy se počítá dle TNI 36 0451 (CIE 97:2005). Výpočet přebírá typické hodnoty z TNI 36 0451 s doplněním dat o LED z normy ČSN P ISO/CIE TS 22012. Pro přesný výpočet je nicméně vhodné vycházet z údajů poskytnutých výrobci a z vlastních výpočtů. Pro soustavy se světelnými diodami (LED) se skupinovou výměnou je nutné vždy zadat vlastní hodnotu LSF (viz poznámka u volitelného zadání LSF).

Typ svítidla:
Typ vyzařování:
Typ světelného zdroje:
Užitečný střední život LED:
L  =  h
Plánovaná životnost LED soustavy:
 
Počet provozních hodin:
Kategorie znečištění:
Činitele odrazu
(strop/stěny/podlaha):
Interval skupinové výměny světelných zdrojů:
roky
Individuální výměna
vyhořelých zdrojů:
ano      ne
Interval čištění svítidel
a povrchů místnosti:
roky


Volitelné – po zadání bude přednostním parametrem při výpočtu:
Počet provozních hodin:
h/rok
Doba života světelného zdroje:
h
Činitel stárnutí světelného zdroje (LLMF):
Činitel funkční spolehlivosti světelných zdrojů (LSF):
Udržovací činitel svítidla
(LMF):
Udržovací činitel povrchů
(RSMF):