menu
ikonalogo

Výpočet udržovacího činitele vnitřní osvětlovací soustavy

Výpočet udržovacího činitele vnitřní osvětlovací soustavy

Udržovací činitel vnitřní osvětlovací soustavy se počítá dle TNI 36 0451 (CIE 97:2005). Výpočet přebírá typické hodnoty z TNI 36 0451 s doplněním dat o LED z normy ČSN P ISO/CIE TS 22012. Pro přesný výpočet je nicméně vhodné vycházet z údajů poskytnutých výrobci a z vlastních výpočtů. Pro soustavy se světelnými diodami (LED) se skupinovou výměnou je nutné vždy zadat vlastní hodnotu LSF (viz poznámka u volitelného zadání LSF).

Typ svítidla:
Typ vyzařování:
Typ světelného zdroje:
Užitečný střední život LED:
L  =  h
Plánovaná životnost LED soustavy:
 
Počet provozních hodin:
Kategorie znečištění:
Činitele odrazu
(strop/stěny/podlaha):
Interval skupinové výměny světelných zdrojů:
roky
Individuální výměna
vyhořelých zdrojů:
ano      ne
Interval čištění svítidel
a povrchů místnosti:
roky


Volitelné – po zadání bude přednostním parametrem při výpočtu:
Počet provozních hodin:
h/rok
Doba života světelného zdroje:
h
Činitel stárnutí světelného zdroje (LLMF):
Činitel funkční spolehlivosti světelných zdrojů (LSF):
Udržovací činitel svítidla
(LMF):
Udržovací činitel povrchů
(RSMF):