menu
ikonalogo

Energetická náročnost osvětlení dle ČSN EN 15193

Energetická náročnost osvětlení dle ČSN EN 15193

Na tomto místě byl k dispozici on-line nástroj pro výpočet energetické náročnosti dle již neplatné normy ČSN EN 15193 z roku 2007, která byla nahrazena novou ČSN EN 15193-1:2017. Náhradou za on-line výpočtový nástroj slouží off-line výpočtový nástroj dle aktuální normy, který byl vytvořen v rámci programu MPO EFEKT. Stáhněte si tedy excelový nástroj pro výpočet dle nové normy (ZIP, 1,5 MB).

ČSN EN 15193 je evropská norma (více k normě v článku) poskytující metodologii pro stanovení energetických požadavků na osvětlení v budovách a pro určení ukazetele spotřeby osvětlení v budovách (LENI = Lighting Energy Numeric Indicator). K normě se váže česká technická normalizační informace TNI 73 0327, která normu doplňuje s ohledem na ČR. Hodnocení energetické náročnosti dle ČSN EN 15193 a indikátor LENI lze použít mimo jiné v rámci energetického auditu, posudku či obecně pro vzájemné porovnání budov podobného typu. Tento výpočtový nástroj přebírá hodnoty z ČSN EN 15193 a TNI 73 0327 a zjednodušuje výpočet LENI.