menu
ikonalogo

EFEKT 2018 – nová výzva k VO

EFEKT 2018 – nová výzva k VO

Procházíte složku:
vše (107)
novější (45) | starší (61)
Složka: články
Datum:
Zobrazeno: 2729×
Nálepky: profi veřejné osvětlení

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v rámci státního programu na úsporu energie EFEKT pro rok 2018 výzvu Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení.

Dotace je určena na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídicího systému VO v obcích. Výdaje na optimalizaci řídicího systému budou způsobilé pouze v případě, že optimalizace proběhne společně s výměnou svítidel.

Několik základních údajů:

 • maximální výše podpory: 2 mil. Kč,
 • maximální výše podpory: 50 %,
 • celková alokace: 90 mil. Kč,
 • podání žádostí: do 15.12.2017,
 • hlavní kritéria:
  • podíl uspořené energie na celkové spotřebě (35 %),
  • podíl způsobilých výdajů na úsporu (35 %),
  • reálná doba návratnosti (15 %),
  • způsobilé výdaje v poměru na 1 světelný bod (15 %).
 • k žádosti je potřeba doložit především:
  • energetický posudek,
  • kopie části pasportu,
  • zatřídění komunikací dle normy,
  • projektová dokumentace minimálně v rozsahu položkového rozpočtu v požadované struktuře s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje,
  • popis stávajícího stavu VO a realizace opatření na předepsaném formuláři.

Více na webu MPO EFEKT a ve výzvě (PDF). Nově je dostupný také Metodický pokyn pro žadatele (PDF).

 

Celé jméno:
Váš email:
Komentář:
Zaškrtněte, pokud nejste robot:

Nechť jsou komentáře věcné, bez vulgarit, bez reklam a podepsány celým jménem (uvedení emailu je dobrovolné). Nedodržení těchto pravidel může vést ke smazání komentáře. Maximální délka je 500 znaků (bajtů). Používejte pouze běžné znaky. Zapovězeny jsou značkovací jazyky (např. HTML).