menu
ikonalogo

Nová norma omezující světelné znečištění

Nová norma omezující světelné znečištění

Procházíte složku:
vše (108)
novější (3) | starší (104)
Složka: články
Datum:
Autor:
Zobrazeno: 1463×
Nálepky: světelné znečištění veřejné osvětlení venkovní osvětlení

Výroba světla se kontinuálně zlevňuje, životní úroveň se zvyšuje a člověk postupně stále více urbanizuje životní prostředí kolem sebe. To vede k postupnému růstu využívání umělého osvětlení ve venkovním nočním prostředí. Dostatek světla v noci sice zvyšuje lidem komfort, bezpečnost a také atraktivitu některých míst. Ale postupně se začala projevovat také negativa spojená s přemírou umělého světla: zásadní ovlivňování biorytmů založených na přirozeném střídaní dne a noci. Týká se to nejen samotných lidí, ale také všech rostlin a zvířat. Problém je zesílen využíváním světelných diod (LED), které mají světlo velmi podobné dennímu světlu (oproti oranžovým sodíkovým výbojkám).

Světelné znečištění, tzv. přemíra rušivého nočního světla, je již celosvětovým problémem a také v České republice je hojně diskutovaným až často konfliktním tématem. Před několika lety vznikla technická normalizační komise pod vedením Petra Žáka, která vypracovala novou normu věnující se omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení (ČSN 360459). Premisou normy je fakt, že platnost ostatních norem není nijak dotčena a spíše je doplňuje. Náročná práce vedla ke kompromisu, který vhodně propojuje potřeby moderního člověka a přináší regulaci umělého světla, která v českém prostředí dříve chyběla.

Nová norma přináší několik způsobů omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení. Jednou z nejdůležitějších regulací je zavedení 30% tolerance návrhu osvětlení, tedy povolené míry předimenzování výkonových parametrů. Další klíčové parametry závisí na konkrétním umístění do zóny světelného prostředí. Ta rozděluje krajinu do oblastí od center měst, přes okrajové části měst až po nezastavěná území v chráněných oblastech. Nejpřísnější požadavky norma předepisuje právě pro chráněné oblasti, kde např. není povolené osvětlení fasád budov, není povolené osvětlení reklamy, svítidla musí mít maximální míru clonění a nulový podíl vyzařování do horního poloprostoru a barevný tón je povolen maximálně 2200 K (velmi žlutá až oranžová). Pro významná centra měst norma předepisuje maxima pro jas na fasádě a venkovní reklamu, je povoleno částečné vyzařování do horního poloprostoru a maximální barevný tón je 3000 K (teplá bílá). Z normy tedy vyplývá, že nedoporučuje studenější odstíny bílé barvy (nad 3000 K) v žádných venkovních prostorech.

V neposlední řadě norma zavádí i limity pro maximální oslnění a pro snížení nežádoucích účinků venkovního osvětlení je doporučováno využití provozních režimů, tedy rozlišování parametrů dle denní doby. Např. je doporučeno reklamní, architektonické a sportovní osvětlení v noci zcela vypnout.

Nová norma svou povahou přináší komplexní soubor opatření doplňující existující světelně technické normy. Při svědomitém dodržování normy přispěje nejen ke snížení světelného znečištění a jeho nežádoucích účinků, ale povede i k úsporám elektrické energie.
 

Připraveno pro Zprávy ze SEVEn

 

Celé jméno:
Váš email:
Komentář:
Zaškrtněte, pokud nejste robot:

Nechť jsou komentáře věcné, bez vulgarit, bez reklam a podepsány celým jménem (uvedení emailu je dobrovolné). Nedodržení těchto pravidel může vést ke smazání komentáře. Maximální délka je 500 znaků (bajtů). Používejte pouze běžné znaky. Zapovězeny jsou značkovací jazyky (např. HTML).