menu
ikonalogo

Údajná škodlivost LED – otázky a odpovědi

Údajná škodlivost LED – otázky a odpovědi

Procházíte složku:
vše (107)
novější (50) | starší (56)
Složka: články
Datum:
Zobrazeno: 10241×
Nálepky: modré světlo profi domácnosti zdravé osvětlování

Otázky a odpovědi jsou zaměřeny na často diskutované téma: bezpečnost světelných diod (LED) a jejich modré složky. Otázky jsou zkrácenou a upravenou verzí dokumentu, který připravila evropská asociace LightingEurope. Tento dokument se zabývá pouze bezpečností modrého světla, nikoliv vhodným užíváním modrého světla (více viz článek Zdravé osvětlování).

Je světlo LED nebezpečné kvůli nadměrné produkci modrého světla?

Rychlá odpověď:

Pro daný barevný tón světelné diody (LED) neprodukují více modrého světla než jiné druhy světelných zdrojů. Myšlenka nebezpečné úrovně modrého světla je nedorozumění. Při prvním představení LED měla většina produktů chladnější barevný tón. Z toho bylo chybně vyvozeno, že se jedná o neměnnou charakteristiku světelných diod. Dnes jsou světelné diody (LED) dostupné ve všech barevných tónech, od teple bílé až po denní bílou, a jsou pro dané použití bezpečné. Z pohledu fotobiologické bezpečnosti nejsou světelné diody nijak zásadně odlišné světelné zdroje v porovnání s obyčejnými žárovkami nebo zářivkami.

Doplnění:

Optická bezpečnost světelných zdrojů se odvíjí od potenciálního poškození zraku či kůže optickým zářením. Při pohledu přímo do jasného světelného zdroje se může sítnice oka poškodit. Riziko poškození závisí na délce expozice, intenzitě a vlnové délce světla. Obecně dobře známý je příklad možnosti poškození oka při pohledu do slunce během zatmění bez dostatečné ochrany zraku. Oko rovněž může poškodit ultrafialové (UV) či infračervené (IR) záření. Při velkých intenzitách ale zrak mohou poškodit všechny vlnové délky světla.

Záření může také ovlivnit kůži (např. spálení kůže při nadměrné expozici UV zářením). Existuje také část lidí vysoce citlivých na UV záření a částečně také na modré světlo (např. jde o lidi trpící nemocemi lupus či fotodermatózou). U těchto lidí jsou citlivost a následné účinky způsobeny v největší míře denním slunečním zářením. Některé tyto účinky ani nemohou být způsobeny umělým světlem, protože hodnoty intenzit osvětlení jsou při běžném umělém osvětlení velmi nízké v porovnání s přirozeným denním osvětlením.

Nicméně optická bezpečnost obvykle užívaných světelných zdrojů je velmi důležitá a vztahuje se k ní několik bezpečnostních norem a nařízení. Jedná se o Směrnici o bezpečnosti výrobků 2001/95/EC a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh. Dále se na tuto oblast vztahuje norma ČSN EN 62471 Fotobiologická bezpečnost světelných zdrojů a soustav světelných zdrojů. Tato norma světelné zdroje třídí podle rizika na úrovně 0, 1, 2 a 3 (0 = žádné riziko, 3 = vysoké riziko). Obvyklé výrobky pro spotřebitele jsou na úrovni 0. Úroveň rizika je určena podle hodnotících kritérií, která se zabývají různými scénáři expozice. Všeobecné osvětlení je hodnoceno pro intenzitu osvětlení 500 lx, což je hodnota obvyklá např. pro kanceláře, školy či průmysl. Ostatní světelné zdroje jsou hodnoceny ve vzdálenosti 20 cm (např. profesionální světelné zdroje do promítaček, solárií, průmyslu apod.).

Po důkladném zhodnocení je světelnému zdroji přidělena úroveň rizika, z které vyplývají požadavky na označení pro spotřebitele. Úrovně 0 a 1 nevyžadují žádné speciální označení ani další hodnocení, úrovně 2 a 3 vyžadují označení úrovně a příslušné sdělení pro spotřebitele.

Mohou se stát světelné diody nebezpečné po nějakém čase kvůli stárnutí luminoforu?

Úroveň fotobiologického rizika se během života výrobku nezvyšuje. Běžně užívaný luminofor během času degraduje, ale v praxi se podíl modrého světla nezvyšuje.

Jsou modrým světlem ovlivněny zvláště děti?

Rychlá odpověď:

Dětské oko je citlivější než oko dospělého. Nicméně svítidla a světelné zdroje používané v domácnostech, kancelářích, obchodech a školách neprodukují intenzivní a nebezpečné úrovně modrého světla. A to platí také pro další druhy světelných zdrojů jako např. lineární a kompaktní zářivky, halogenové žárovky apod.

Doplnění:

Čočka dětského oka filtruje modré světlo méně účinně než čočka dospělého. Děti jsou tak citlivější na modré světlo. Není ale nutné, aby se děti vyhýbaly LED či obecně modrému světlu, protože užívané intenzity osvětlení jsou nízké. Proto i čistě modré světlo je zcela neškodné a to bez ohledu na druh světelného zdroje (LED, zářivka či denní světlo). Např. světlo modré LED žárovky na vánočním stromku není více nebezpečné než světlo obyčejné modré žárovky.

Děti vnímají modré světlo výrazně jasněji než dospělí a může jim být nepříjemné. Proto by se mělo k tomu přihlédnout při vyžití modrých LED s vysokým jasem.

Jaká je rada pro lidi s vysokou citlivostí na modré světlo?

Světelné zdroje LED neprodukují pro daný barevný tón více modrého světla než jiné druhy světelných zdrojů. Lidé s citlivostí na modré světlo by se měli poradit se specializovanými lékaři.

Existuje riziko při pohledu do LED?

Rychlá odpověď:

Obvyklé světelné zdroje a svítidla určené pro spotřebitele spadají do kategorie s nejnižším rizikem podle Směrnice o bezpečnosti výrobků. Při normálním použití tedy nepředstavují žádné riziko bez ohledu na použitý druh světelného zdroje.

Doplnění:

Při vyhodnocování fotobiologických rizik je potřeba zvážit ty nejvážnější případy pohledu přímo do světelného zdroje. V každodenních situacích se to děje zřídkakdy. Nicméně příslušné normy byly vytvořeny původně pro ochranu pracovníků ve světelně technickém průmyslu. Může se stát, že tito pracovníci se podívají do světelného zdroje několikrát za den a celková expozice naroste na několik sekund. V tomto případě je modré světlo nejdůležitější složkou a může způsobit případné poškození zraku.

Může míhání (poblikávání) a stroboskopický jev LED osvětlení negativně působit na komfort lidí?

Světelné zdroje, které trpí zvýšeným míháním či způsobují stroboskopické jevy, nejsou považovány za kvalitní osvětlení. V současnosti normy nedefinují maximální přípustné úrovně.
 

 


Komentáře:

Michal Staša, 28. června 2017, 11:41
Spánek ruší především velké množství světla a chladné světlo. Světelné diody (LED) mohou svítit v teple bílé barvě a LED jsou tedy v tomto nevinně. Více zde: http://www.svetloblog.cz/index.php?blog=zdrave-osvetlovani

Jirka Pražan (jirik795@atlas.cz), 27. června 2017, 16:31
Děkuji za článek. LED světla mám rád, nicméně pozor na ně: http://bydleni.idnes.cz/led-osvetleni-0da-/uspory-energii.aspx?c=A121219_173841_uspory-energii_rez.

Celé jméno:
Váš email:
Komentář:
Zaškrtněte, pokud nejste robot:

Nechť jsou komentáře věcné, bez vulgarit, bez reklam a podepsány celým jménem (uvedení emailu je dobrovolné). Nedodržení těchto pravidel může vést ke smazání komentáře. Maximální délka je 500 znaků (bajtů). Používejte pouze běžné znaky. Zapovězeny jsou značkovací jazyky (např. HTML).