menu
ikonalogo

Začátek konce zářivek. Jak je nahradit?

Začátek konce zářivek. Jak je nahradit?

Procházíte složku:
vše (108)
novější (2) | starší (105)
Složka: články
Datum:
Autor:
Zobrazeno: 1581×
Nálepky: zářivka LED trubice LED náhrady ekodesign rtuť

Od 25. srpna 2023 již nebude možné dodávat na trh EU lineární zářivky a bude možný jen doprodej skladových zásob. Jedná se o důležitý milník v historii osvětlovací techniky. Čím je možné lineární zářivky nahradit?

1. Lineární zářivky

První vynálezy blízké zářivky se datují na počátek 20. století a na inovacích se podílela řada lidí. První zářivky se používaly již před druhou světovou válkou a po válce čekal zářivky velký rozmach. Důvodem byla především vyšší účinnost oproti žárovkám. V českých zemích se začaly lineární zářivky rozšiřovat pravděpodobně hlavně v 50. a 60. letech 20. století.

Lineární zářivky lze popsat jako svítící skleněné trubice. Princip spočívá ve výboji ve velmi zředěných parách rtuti. Jedná se tedy o nízkotlaké rtuťové výbojky. Ultrafialové záření výboje se transformuje ve vrstvě luminoforu na viditelné světlo. V závislosti na typu luminoforu lze dosáhnout různého spektrálního složení světla a různé účinnosti. [1]

Lineární zářivky představovaly velmi dobrou kombinaci účinnosti, dostatečně kvalitního světla a spolehlivosti. Postupně se vylepšoval luminofor i elektronika, což vedlo ještě k dalšímu zlepšení kvality světla a zvýšení účinnosti.

Lineární zářivky se tak staly velmi brzo standardem pro plošné osvětlování a používaly se všude, kde bylo potřeba dostatek kvalitního světla. Lineární zářivky ještě na přelomu tohoto století byly u nás i v Evropě naprosto dominantní pro všechny typy budov s výjimkou rezidenčních.

Tabulka 1. Přehled typů lineárních zářivek

Typ zářivek T12 T8 T5
Průměr trubice 38 mm 26 mm 16 mm
Patice G13 G13 G5
Výkonové řady (nejčastější) 20 W, 40 W, 65 W 18 W, 30 W, 36 W, 58 W 14 W, 21 W, 24 W, 28 W, 35 W, 39 W, 49 W, 54 W, 80 W
Obvyklá doba života až 10 000 h (dle předřadníku) 8 000 – 10 000 h (elektromagnetický předřadník),
16 000 – 20 000 h (elektronický předřadník)
18 000 – 24 000 h
Předřadník Elektromagnetický, někdy stálé žhavení elektrod či jiné systémy Elektromagnetický, elektronický Pouze elektronický
Měrný výkon 60-70 lm/W 70-90 lm/W 80-95 lm/W
Ekodesign (regulace dle účinnosti a funkcí) Zákaz uvádění na trh od roku 2012 (245/2009 a dnes 2020/2019) Zákaz uvádění na trh od září 2023 (2020/2019) Bez omezení
RoHS (regulace dle nebezpečných látek) Zákaz uvádění na trh od srpna 2023 (284/2022) Zákaz uvádění na trh od srpna 2023 (284/2022)


2. Rtuť

Moderní lineární zářivky (T5) jsou stále poměrně účinné a také v rámci poslední novelizace nařízení ekodesignu ustály svoje postavení. Zásadním neduhem všech typů zářivek je nicméně obsah toxické rtuti. Tohoto kovu je v moderních zářivkách velmi málo (miligramy), ale přesto je to v celkových objemech hodně. Evropská unie reguluje prostřednictvím směrnice RoHS množství nebezpečných látek v elektronických zařízení a týká se to také rtuti ve světelných zdrojích.

Zářivky pro všeobecné osvětlení měly ve směrnici výjimku v závislosti na typu. Kompaktním zářivkám (CFLni) výjimka skončila již v únoru, pro lineární zářivky výjimka vyprší 24. srpna 2023.

Tabulka jednotlivých druhů světelných zdrojů, datum ukončení* a dotčený právní předpis (převzato a dopracováno z LightingEurope)

Tabulka 2. Přehled termínů vyplývající z regulací RoHS a ekodesigu

Druh světelného zdroje Datum Právní předpis
CFLi (kompaktní zářivky s integrovaným předřadníkem, úsporky) 1.9.2021 Ekodesign
CFLi s dlouhou dobou života 25.2.2023 RoHS
CFLni (nástrčné kompaktní zářivky bez integrovaného předřadníku) 25.2.2023 RoHS
Lineární zářivky T2 1.9.2021 Ekodesign
Lineární zářivky T5 25.8.2023 RoHS
Lineární zářivky T8 25.8.2023 RoHS
Lineární zářivky T12 1.9.2021 Ekodesign
Lineární zářivky (doba života nad 25000 h) 25.2.2023 RoHS

*RoHS uvádí datumy výjimek možného použití. Pro sjednocení s ekodesignem (datum ukončení) se jedná o následující den.

 

3. Dopad konce zářivek

I přes výrazný rozmach světelných diod (LED) je použití lineárních zářivek značné a používají se na mnoha místech. Rekonstrukce osvětlovacích soustav (a tedy rekonstrukce budov obecně) v posledních 20 letech především kopíruje ekonomické možnosti vlastníků budov. V některých bohatých regionech a u některých vlastníků je již použití lineárních zářivek méně časté a používají se primárně moderní LED svítidla. V mnoha oblastech ale lineární zářivky zůstávají dominantním světelným zdrojem. Mezi ně patří i řada důležitých budov ve veřejném vlastnictví (školy, nemocnice, polikliniky apod.).

Zákaz uvádění zářivek na trh Evropské unie neznamená ukončení prodeje ze dne na den. Jak je v případě evropských regulací obvyklé, je možné doprodání skladových zásob.

Vzhledem k šíři použití lze očekávat postupné zvyšování cen lineárních zářivek. Je třeba uvést, že toto zvyšování cen započalo již dříve z důvodu celkového odklonu trhu od zářivek a kvůli rozmachu světelných diod (LED).

Nejvíce negativní dopad může mít tedy začátek konce zářivek na subjekty, které používají lineární zářivky ve velkých množstvích a buď nemají dostatek financí nebo mají pevný roční rozpočet (příspěvkové organizace apod.). Problémy mohou mít některé nemocnice, polikliniky apod.

Konec lineárních zářivek byl zcela jistě neodvratný a skončily by postupně i bez zásahu evropské regulace. Světelné diody (LED) dnes nabízejí mnohem vyšší účinnosti, a to bez obsahu toxické rtuti. V rámci procesu aktualizace ekodesignu v roce 2018 se s koncem zářivek (nejpoužívanější T8) počítalo, pouze se jednalo o termínu. Některé členské státy byly konzervativnější, jiné státy by volily rychlejší tempo. Rok 2023 byl kompromisem.

 

4. Čím lineární zářivky nahradit a na co si dát pozor?

Jediným optimálním opatřením je celková modernizace osvětlení. Tedy návrh nového LED osvětlení. Všechny ostatní možnosti spíše oddalují toto optimální řešení.

LED trubice

Dočasnou možností je použití tzv. LED trubic, tedy LED světelného zdroje určeného přímo pro náhradu lineární zářivky. LED trubice dnes vyrábí řada výrobců a lze je koupit pro většinu typů zářivek.

Obrázek 1. Odshora: klasická lineární zářivka T8 a dvě LED trubice

Změna charakteru osvětlení

Většina LED trubic svítí oproti zářivkám směrově. Obvykle to tedy povede k tomu, že se pozmění rovnoměrnost osvětlení v místnosti (v některých místech více světla, v jiných méně světla). Výrobci nabízejí i velmi široké vyzařovací charakteristiky, aby této změně rovnoměrnosti předešli. Širší vyzařování ale může vést k celkově menšímu množství světla. Doporučení je tedy vybírat dostatečně široké vyzařování (min. 160°) a pro daný typ co největší světelný tok. Navrhované hodnoty minimálních světelných toků a minimální energetické třídy pro náhrady T8 zářivek uvádí tabulka. I přes dodržení doporučených minimálních světelných toků je třeba čekat změny v celkovém charakteru osvětlení.

Tabulka 3. Doporučené minimální světelné toky a minimální energetické třídy pro LED trubice nahrazující lineární zářivky T8

Délka trubice Zářivka / výkonová řada Min. světelný tok Min. doporučená energetická třída
60 cm 18 W 1050 lm F
120 cm 36 W 2200 lm E
150 cm 58 W 3000 lm E

 

Typ předřadníku

Pro provoz lineárních zářivek je vždy potřeba předřadník, který je součástí svítidla. LED trubice jsou proto navrženy pro provoz s adekvátním typem předřadníku nebo některé typy mají univerzální použití. Vždy je ale třeba před instalací respektovat doporučení výrobce LED trubice. Obvyklé kombinace a označení uvádí tabulka.

Tabulka 4. Kompatibilita jednotlivých typů LED trubic vůči jednotlivým typům předřadníků

    Typ LED trubice, označení
    EM, AC HF UN, universal
Typ svítidla (předřadník) Elektromagnetický (tlumivka) ztráta na předřadníku 1-2 W, není potřeba zásah do svítidla, nutná výměna startéru nelze není potřeba zásah do svítidla, nutná výměna startéru
Elektronický nelze není potřeba zásah do svítidla, vhodné zkontrolovat kompatiblitu není potřeba zásah do svítidla, vhodné zkontrolovat kompatiblitu
Bez předřadníku EM: pravděpodobně nebude potřeba zásah do svítidla, kontaktujte výrobce
AC: nebude potřeba zásah
nelze není potřeba zásah do svítidla

 

Změna zodpovědnosti

Zářivková svítidla mají prohlášení o shodě pro provoz s lineárními zářivkami. V případě provozu s LED trubicemi se jedná o důležitou modifikaci a primární zodpovědnost přechází na subjekt, který změnu provedl (např. montážní firma). Jedná se nenápadný, ale důležitý aspekt – klíčový zvláště při možných pojistných událostech.

 

Ekonomická rozvaha

Cena LED trubic je v současnosti 2-4x vyšší než je cena lineárních zářivek. Skutečný rozdíl závisí na způsobu a množství nákupu. Lze předpokládat, že se postupně rozdíl cen bude snižovat.

Cena by neměla být jediným výběrovým kritériem nákupu, protože může vést k nákupu nekvalitních a také nebezpečných výrobků.

 

Doporučená kritéria kvality

 • Minimální energetická třída F či lepší,
 • zvolený minimální světelný tok (viz tabulka 3),
 • minimální šíře vyzařování (160°),
 • nejvyšší povolená teplota alespoň +40°C,
 • minimální doba života alespoň 35000 h,
 • záznam výrobku v evropské databázi EPREL.

 

Shrnutí

Je třeba zopakovat, že optimálním řešením je celková modernizace osvětlení za použití LED svítidel. Pokud zvažujete využití LED trubic, je doporučeno:

 • pilotní projekt s ověřovacím měřením, zvláště pokud se jedná pracoviště, kde je povinné dodržení normy ČSN EN 12464-1,
 • nastavení kritérií kvality a účinnosti (minimální světelný tok, minimální energetická třída, minimální šíře vyzařování, viz publikace níže),
 • ověřit, zda technický stav svítidel umožňuje využití LED trubic po dostatečně dlouhou dobu (konzultace s výrobcem LED trubic),
 • nemít cenu jako jediné kritérium nákupu (může vést k nízké kvalitě LED trubic),
 • zkontrolovat parametry LED trubice v záznamu evropské databáze výrobků EPREL.

 

Zdroje

Více informací je v příručce Náhrady lineárních zářivek LED trubicemi z pohledu energetických specialistů (PDF), je sice z roku 2019, ale závěry jsou stále užitečné. Dále je několik informací stále aktuálních na webu www.lednahrady.cz.

 • [1] Prof. Jiří Habel a kol., Světelná technika a osvětlování, FCC Public, 1995
 • [2] SEVEn, Náhrady lineárních zářivek LED trubicemi z pohledu energetických specialistů, 2019

 

Celé jméno:
Váš email:
Komentář:
Zaškrtněte, pokud nejste robot:

Nechť jsou komentáře věcné, bez vulgarit, bez reklam a podepsány celým jménem (uvedení emailu je dobrovolné). Nedodržení těchto pravidel může vést ke smazání komentáře. Maximální délka je 500 znaků (bajtů). Používejte pouze běžné znaky. Zapovězeny jsou značkovací jazyky (např. HTML).